Vraaghetdemarkt.nl ondersteund door Digitale Agenda 2020

vhdm-imac
Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Zo luidt de ambitie van Digitale Agenda 2020. Vraaghetdemarkt.nl is geselecteerd als één van de drie initiatieven die zij gaan ondersteunen.

Digitale Agenda 2020 is een programma geïnitieerd door VNG en KING en ondersteunt gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van projecten die bijdragen aan doelstellingen die zij beschrijven als; ‘als open en transparant in de participatiesamenleving’, ‘werken als één efficiënte overheid’, ‘massaal digitaal en maatwerk lokaal’. Vanuit de Pilotstarter kwam Digitale Agenda 2020 in aanraking met Vraaghetdemarkt.nl. Zij kozen het platform als één van de drie initiatieven die zij de komende drie maanden gaan ondersteunen met het vergroten van bekendheid en het onderzoeken van groeimogelijkheden.

Marian De Kleermaeker, Digitale Agenda 2020: “Vanuit KING en VNG zien we groot belang en kansen voor gemeenten om samen met het (lokale) bedrijfsleven tot innovatievere en betere oplossingen te komen. Instrumenten als Vraaghetdemarkt.nl maken dat mogelijk. Om die reden zullen we ons inzetten om het platform bekender te maken en gebruik te verhogen om zo te kunnen toetsen of het instrument opschaalbaar is.”

VNO-NCW
Op dinsdag 5 juli vond de ‘Bijeenkomst Commissie Overheidsaanbestedingen’ plaats geïnitieerd door ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Zij maken zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. En spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Wij werden uitgenodigd ons initiatief toe te lichten aan de aanwezige ondernemersverenigingen.

Met representatie vanuit Gemeente Tilburg, Freshheads én Digitale Agenda 2020 presenteerden we de kansen van Vraaghetdemarkt.nl voor de leden van de verschillende aangesloten ondernemersverenigingen. We kunnen alvast zeggen dat ons verhaal positief is ontvangen. Op korte termijn gaan we samen met VNG/KING en VNO-NCW kijken hoe we gezamenlijk de krachten kunnen bundelen. Wordt vervolgd!

Meer weten?

Shari Hubeek Communicatie & PR