Specialistische aanpak vliegwiel voor vraag-en-aanbodplatforms

Screen Shot 2016-04-11 at 09.45.54
Tussenpersonen verdwijnen. Online vraag-en-aanbodplatforms nemen een belangrijke plaats in ons leven in. Maar hoe zorg je ervoor dat het platform daadwerkelijk succesvol wordt? Freshheads' Wout Withagen en Michiel van Hulst vertellen in de Emerce1oo.

Positie middle man
De traditionele marktbenadering verandert. De snel opkomende online vraag-en-aanbodplatforms vergen een omgekeerd denkproces. Daarbij staat niet meer het aanbod centraal, maar haalt het platform juist de vraag uit de markt en biedt vervolgens een passende oplossing. Zo krijgt de consument meer macht in zijn vereenvoudigde zoektocht naar de juiste regionale vakman, sportbegeleider of taxi of het juiste appartement et cetera.

De tussenpersoon of de middle man, zoals Michiel van Hulst het verwoordt, verliest in rap tempo terrein als hij te lang achterover blijft leunen. “Niet alleen een stijgend aantal uitzendbureaus, makelaars en andere dienstverleners moet de komende jaren de deuren sluiten wanneer ze niets doen. Ook banken en verzekeraars met meer dan honderd jaar merkenopbouw worden links en rechts ingehaald door disruptieve start-ups.” Willen zij bestaansrecht blijven behouden, dan moeten ze kritisch naar hun meerwaarde kijken en slim inspelen op de nieuwe ontwikkeling. Michiel: “Als je dat goed doet, ben je relevant. De consument ziet je niet langer als middle man, maar als facilitator. Ook voor die partijen werken we graag.”

Rendement ideeën toetsen
De praktijk leert dat veel online-ideeën falen door ongefundeerde aannamen. “Daarom starten wij eerst met valideren. We onderzoeken of gebruikers het idee omarmen en de investering het verwachte rendement oplevert. Zo bieden we onze klant zekerheid omtrent de haalbaarheid van zijn idee”, legt Michiel uit. Deze werkwijze heet ‘Demo or Die’.

Platforms mét vertrouwen
Het mechanisme achter de site is cruciaal. Achter elke click of interactie van de bezoeker schuilt een doordachte strategie en een doordacht proces. Zo ervaren de ondernemers van Freshheads dat het creëren van vertrouwen een cruciale factor vormt voor het slagen van het platform. “Vraag en aanbod, specifiek in de dienstensector, zijn afhankelijk van behoeften, vertrouwen, normen en waarden die sterk cultuurafhankelijk zijn. Want een product haal je zo in huis, maar een dienst als een klusjesman, mantelzorger of personal trainer gaat verder dan alleen de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Daar komt veel meer emotie bij kijken”, vertelt Wout. RoadGuard, Yoursportpro.nl en Zorgvoorelkaar.com, waarbij al 36 gemeenten zijn aangesloten, zijn mooie voorbeelden. Zo vormen betrouwbare reviews, foto’s en het controleren van inschrijvingen en conversaties een dagelijkse activiteit.

Een vraag-en-aanbodplatform betekent vaak maatwerk per branche. Bovendien is de ontwikkeling ervan een continu proces. Want voor het behalen van maximaal rendement dient het platform mee te bewegen met de markt. “Telkens zorgen wij voor waardetoevoeging en verbeterde functionaliteiten. Zo blijven we de gebruiker binden aan het online platform, dat steeds meer top of mind komt”, legt Michiel uit. Het gevolg? De matches komen tot stand en het platform wordt een online begrip.

In welke sector ziet Freshheads groeipotentie? “We verwachten toekomstkansen in de B2B-markt. We constateren daarnaast een sterke opkomst van peer-to-peernetwerken. De bankensector is bevreesd voor deze nieuwe concurrentievorm. Hun ooit zo veilig gewaande toppositie komt aan het wankelen”, overtuigt Michiel.

Digitale transformaties
Freshheads heeft alle specialismen in huis om digitale transformaties van a tot z vorm te geven. Wout benadrukt dat we geen bouwpartij zijn. Vanaf het ontwerp denkt het bureau mee en geeft advies, inclusief een visie en regierol in online marketing, communicatie en activatie. Wout: “Als we geloven in de marktkansen, dan gaan we er vol voor!”

Meer weten?

Shari Hubeek Communicatie & PR