Het einde van “het web”

Afgelopen weekend hostte Freshheads haar eigen sprekersprogramma tijdens de DIY Conference tijdens Incubate Festival 2012. Een vijftal onderwerpen, met allen een visie op nieuw internet, kwamen aan bod. Voor degenen die het gemist hebben zal er tot aan vrijdag dagelijks verslag verschijnen van de seminars. De conferentie is afgetrapt door Freshhead Wout Withagen. Hij sprak over 'The end of the web as we know it' en het belang van een goede API als basis voor online applicaties.

Het web zoals we die kennen is door middel van links met elkaar verbonden. Tekst- en HTML bestanden worden uitgewisseld via het World Wide Web. Via protocollen als HTTP wordt informatie verstuurd die vervolgens via een webserver gepubliceerd wordt. Deze open data structuur is aan verandering onderhevig, en het is tijd om daar als organisatie op in te spelen.

Het einde van dit web
Steeds meer gesloten platformen betreden het internet. Langzaam maar zeker brokkelt het web af. Dit heeft ook een enorme impact op zoekmachines, die zijn gebouwd om deze links te volgen en op te slaan. Met (semi-) gesloten platformen als bijvoorbeeld Facebook, Twitter en apps is dit niet meer mogelijk.

De websites zoals we die kennen zijn voornamelijk gericht op de content. Maar ook dat is aan het veranderen. Tegenwoordig worden steeds meer websites ingericht met het oog op de functionaliteit, ze worden taakgericht, net als mobiele apps. Een goed voorbeeld hiervan is de website van 9292.

De API als uitgangspunt voor je online strategie
Een oplossing om hiermee om te gaan is de API (Application Programming Interface). Een API is een manier om data uit te wisselen. Het openstellen van eigen data biedt kansen om efficiënter en vrijer te werken. Het stelt je in staat specifieke data uit te wisselen met anderen. Je creëert eigenlijk een nieuwe vorm van het web. Een web wat vele malen efficiënter is dan het web zoals we dat tot nu toe kenden.

Het succes van een online strategie hangt af van de datastrategie. Het is belangrijk om mede vanuit data naar je toekomstige strategie te kijken. Welke data heb je? En wat ga je er uiteindelijk mee doen? Bedrijfsstrategieën zijn nu nog vaak voor korte termijn. Een API als uitgangspunt voor een online strategie dwingt je om vanuit een lange termijn strategie te werken.

Met een goede en volledige database als basis is het mogelijk om producten als een website, online applicatie, mobiele applicatie, TV en ‘dingen’ te laten communiceren met één en dezelfde bron aan data. De structuur maakt het mogelijk efficiënt om te gaan met data en daardoor altijd flexibel te zijn in de uitingsvorm.

Het belang van open data
Een recent voorbeeld waarbij gebruik is gemaakt van open data is de Incubate app. Wij ontwikkelde hiervoor een mobiele applicatie met data die in principe voor iedereen toegankelijk is. Incubate heeft 300 artiesten en daarmee een schat aan data. Van die artiesten heb je namelijk niet alleen een naam en wanneer ze optreden, maar ook biografieën, stukjes tekst en reacties van mensen. Doordat deze data bij wijze van spreken ‘op straat ligt’ is het mogelijk voor anderen hier iets mee te doen. Bijvoorbeeld zelf een app voor Incubate ontwikkelen.

Veel organisaties zijn terughoudend om hun data open te stellen, want waarom iets veranderen wat nu goed werkt? Maar juist nu is het noodzakelijk om met een open vizier de mogelijkheden van open data te onderzoeken. Uiteraard is het mogelijk hier controle  over te houden. Data die je niet wilt delen, deel je niet. Data die je wel wilt delen, deel je wel. De data die je uiteindelijk openstelt, krijgt waarde doordat anderen ermee aan de slag kunnen gaan. Jij kunt op jouw beurt gebruik maken van de data van anderen, én daar zit de meerwaarde!

Meer weten?

Shari Hubeek Communicatie & PR