Cookiewetgeving-oplossingen

Zoals we in een eerder artikel schreven is sinds vorige maand de nieuwe Telecomwet van kracht gegaan. Hierin worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van cookies op websites, met als doel de privacy van de gebruiker te waarborgen. Iedere website is verschillend opgebouwd en beschikt over tracking cookies. Door middel van inventarisaties wil Freshheads nagaan wat de verplichte aanpassingen zijn, wat voor impact het heeft en hoeveel werkzaamheden hierin gaan zitten voor de websites van onze klanten. Op deze manier kunnen we samen tot een passende oplossing komen.

Standaard oplossing
Freshheads biedt een standaard oplossing (widget), waarbij de gebruiker in een bescheiden melding toestemming wordt gevraagd of tracking cookies geplaatst mogen worden (zie voorbeeld). In deze melding wordt verwezen naar een cookie policy en/of privacy statement, waarbij teksten vrij te bepalen zijn en de look-and-feel aangepast kan worden naar de huisstijl van de website. Zolang de gebruiker geen toestemming verleent worden er geen tracking cookies geplaatst en wordt er voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt.

Ondanks dat Freshheads een standaard oplossing aanbiedt, verschilt de implementatie hiervan per website. Heb je bijvoorbeeld een bannering systeem, dan wordt de manier van inladen zodanig aangepast dat de tracking cookies pas worden geladen op het moment dat de gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven. Heb je bijvoorbeeld social buttons op je nieuwspagina, dan zouden we hetzelfde kunnen doen óf een kleine concessie door een cookie-vrij alternatief te plaatsen.

Google Analytics
We hebben in onze vorige post tevens geschreven dat er een eenvoudige workaround bestaat voor de Google Analytics implementatie. Google zou op deze manier geen profiel op kunnen bouwen van een bezoeker. Een recent gepubliceerd artikel heeft echter aangetoond dat het onzeker is of hiermee de gehele cookiewetgeving wordt nageleefd. Ondanks dat er geen profiel van een gebruiker wordt opgebouwd, kan Google toch nog steeds een tracking cookie zetten en gebruiken. Dit zou tegen de wet ingaan. Voor Google Analytics is het helaas nog onduidelijk wat Google precies doet met cookies en de gegevens die hier mogelijk mee worden verzameld. Of de Google Analytics cookie een functionele cookie is blijft twijfelachtig, aangezien dit voor de gebruiker niet absoluut noodzakelijk is voor de werking van een website. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat de meetbaarheid noodzakelijk is om de website te optimaliseren voor de gebruiker, met name op het gebied van content en gebruiksvriendelijkheid.

Op dit moment is er dus nog geen eenduidige oplossing voor de correcte toepassing van systemen als Google Analytics. Zomaar uitschakelen, of alleen statistieken meten voor gebruikers die expliciet toestemming hebben gegeven, heeft voor veel bedrijven een enorme impact. Tot nu toe hebben we slechts een beperkt aantal voorbeelden gezien van implementaties waarbij Google Analytics alleen wordt geladen wanneer toestemming is verleend. Zeker de grotere websites durven zich hier (terecht) nog niet aan te wagen. Vooralsnog adviseert Freshheads voor dit specifieke geval nog geen actie te ondernemen totdat er meer duidelijkheid bestaat. Hopelijk zal de wetgeving en de daarin verwerkte uitzonderingsregel op korte termijn verder opgehelderd worden, zodat de verwachtingen vanuit de overheid 100% helder zijn.

Ondersteuning
Het is hopelijk duidelijk dat de implementatie per project kan verschillen en in ieder geval afzonderlijk bekeken moeten worden. We willen onze klant hier graag in ondersteunen en een passend oplossing bieden! Wil je van ons een persoonlijk advies ontvangen? Neem dan contact op met de project manager.

Zie hieronder twee voorbeelden van hoe een cookiewetgeving vermelding er op je website uit kan zien.

Meer weten?

Joost Farla