Roads from RIO+20

Het verminderen van wereldwijde armoede, het beschermen van de ecosystemen, behoud van biodiversiteit en het voorkomen van ‘global warming’. 4 onderwerpen welke overeengekomen zijn door regeringen over de hele wereld. Lees er alles over in de door Freshheads vertaalde online applicatie van het "Roads from RIO+20" rapport of bekijk de case in ons portfolio.

In 1992 is er overeenstemming bereikt om te streven naar een duurzame ontwikkeling welke armoede zou uitroeien, klimaatverandering stoppen en ecosystemen beschermen. Het door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgestelde ‘Roads from RIO+20’ rapport analyseert hoe, 20 jaar na de eerste bijeenkomst, technische maatregelen en veranderingen in consumptiepatronen verder kunnen bijdragen aan het behalen van een aantal van deze duurzaamheidsdoelen.

Freshheads heeft in nauwe samenwerking met PBL het rapport vertaald naar een online applicatie voor desktop, tablet én mobiel. Tijdens dit proces is op advies van Freshheads het rapport terug gebracht tot de essentie en worden in 5 overzichtelijke hoofdstukken de belangrijkste bevindingen gedeeld.

Het rapport wordt op een interactieve manier gepresenteerd. Waarbij de bezoeker dieper in de verschillende onderwerpen kan duiken, door middel van beeld, video, interactieve tabellen en uitgebreide teksten.

Meer weten?

Gijs van Zon