Verhuiscampagne Hogeschool Utrecht volop in gang!

De HoRoel, interactieontwerper Igor en copywriter E10. Na verscheidene brainstormsessies is het definitieve idee uitgewerkt. Wij hebben gezorgd voor een interactief platform waarop studenten en medewerkers hun ideeën kwijt kunnen, kunnen meedenken, reageren, stemmen en discussiëren. Wij bieden HU een medium waarmee zij ideeën over de nieuwe locatie kan inwinnen bij haar doelgroep. Plan de campagne De campagne bestond uit twee delen. Freshheads ontwierp en ontwikkelde allereerst een beknopte website waarop de studenten werden geïnformeerd over de verhuisplannen van de HU. Deze site diende puur en alleen ter informatie en het creëren van awareness. De verhuisplannen van de HU werden er uitgebreid toegelicht. We zorgden voor grafisch materiaal waaronder posters. We hebben geadviseerd om webcams op te hangen bij de locaties zodat de studenten alvast aan elkaar konden wennen. Via projectieschermen in de scholen, werden deze beelden getoond. Het aspect van ‘work in progress’ lieten we duidelijk terugkomen in het design van de site en op de locaties van de webcams (geel/zwarte stickers op de grond). Daarna volgde het tweede deel van de campagne. Op de site werden een aantal stellingen gezet waarop de doelgroep kon reageren. Tevens konden studenten en medewerkers ook hún input plaatsen. Elke dag komen er meer stellingen online, waarbij men kan aangeven of hij/zij het er wel of niet mee eens is. Hierbij is het ook mogelijk om een uitgebreide reactie op de stelling te geven. Een aantal ideeën zal uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd worden door HU. Studenten en medewerkers kunnen dus mede bepalen hoe hun nieuwe werkplek eruit komt te zien!

De Hogeschool Utrecht (HU) gaat verhuizen. Meerdere locaties worden samengevoegd op één centrale vestiging op De Uithof. Oude gebouwen worden gerenoveerd en er komen nieuwe gebouwen bij. De HU heeft daarbij de mening van haar studenten en medewerkers nodig wat betreft het plaatsen van studiefaciliteiten op de hernieuwde campus. Om dit te bewerkstelligen heeft men de hulp van Freshheads ingeschakeld. Wij zijn gaan nadenken over het concept met hoofd ontwerp Roel, interactieontwerper Igor en copywriter E10. Na verscheidene brainstormsessies is het definitieve idee uitgewerkt. Wij hebben gezorgd voor een interactief platform waarop studenten en medewerkers hun ideeën kwijt kunnen, kunnen meedenken, reageren, stemmen en discussiëren. Wij bieden HU een medium waarmee zij ideeën over de nieuwe locatie kan inwinnen bij haar doelgroep.

Plan de campagne
De campagne bestond uit twee delen. Freshheads ontwierp en ontwikkelde allereerst een beknopte website waarop de studenten werden geïnformeerd over de verhuisplannen van de HU. Deze site diende puur en alleen ter informatie en het creëren van awareness. De verhuisplannen van de HU werden er uitgebreid toegelicht. We zorgden voor grafisch materiaal waaronder posters. We hebben geadviseerd om webcams op te hangen bij de locaties zodat de studenten alvast aan elkaar konden wennen. Via projectieschermen in de scholen, werden deze beelden getoond. Het aspect van ‘work in progress’ lieten we duidelijk terugkomen in het design van de site en op de locaties van de webcams (geel/zwarte stickers op de grond).

Daarna volgde het tweede deel van de campagne. Op de site werden een aantal stellingen gezet waarop de doelgroep kon reageren. Tevens konden studenten en medewerkers ook hún input plaatsen. Elke dag komen er meer stellingen online, waarbij men kan aangeven of hij/zij het er wel of niet mee eens is. Hierbij is het ook mogelijk om een uitgebreide reactie op de stelling te geven. Een aantal ideeën zal uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd worden door HU. Studenten en medewerkers kunnen dus mede bepalen hoe hun nieuwe werkplek eruit komt te zien!

Meer weten?

Freshheads