Projectmanagement bij Freshheads: deel 1!

Fase 1: Design, inventarisatie en documentatie

In veel gevallen gaat onze saleshead (Wout) naar een eerste afspraak met een potentiële opdrachtgever. Er zit ook bijna altijd een designer van Freshheads bij. Soms gaat er ook projectmanager of developer mee, zodat zij gezamenlijk kunnen bepalen:

1) of het een project is wat aansluit bij onze missie/visie
2) wat globaal de impact van een project gaat zijn.

Er wordt dus geïnventariseerd wat de wensen en de doelstellingen van de klant zijn en hoe Freshheads hier aan kan bijdragen. Na het kennismakingsgesprek wordt een globale begroting opgesteld en in een aantal gevallen (afhankelijk van de omvang van een project) wordt er ook een projectvoorstel geschreven.

Als we met de opdrachtgever op één lijn zitten qua visie en budget, dan starten we met een kick-off sessie waarbij vanuit Freshheads de projectmanager, lead developer, architect en interactieontwerper aanwezig zullen zijn. Deze kick-off dient als kennismaking met de opdrachtgever en het team om de toekomstige taken en doelstellingen concreet nog helderder op papier te krijgen. Ook de verschillende rollen en verantwoordelijkheden worden besproken: wie levert wat aan, wie doet wat? Na afloop is het aan de projectmanager om een planning op te stellen: wie werkt aan welke taak en hoeveel uren gaat het totaalproject in beslag nemen? Uiteraard gebeurt het samenstellen van de planning in nauw overleg met de opdrachtgever, ook bij hen moet er intern actie worden genomen (testen, communicatie, draagvlak creëren). In overleg met het team en de opdrachtgever bepaalt de Projectmanager  welke werkwijze er wordt toegepast:

Waterval methode: eerst interactie ontwerp, dan grafisch ontwerp, dan HTML, dan backendtechniek, dan testen en tot slot de oplevering.

–  Scrum methode: het gehele project wordt in ‘sprints’ gehakt, in iedere sprint werkt interactie ontwerp, grafisch ontwerp, HTML, backend techniek nauw samen met de opdrachtgever en levert hetgeen afgesproken op. Aan het einde van iedere sprint wordt er door de opdrachtgever en Freshheads getest in 1 ruimte, als alle sprints zijn afgerond kan tot slot de oplevering plaats vinden.

In een volgende meeting  worden de interactieontwerpen inclusief functionele omschrijving en de grafische ontwerpen doorgesproken. Hierbij worden de visie en  de suggesties van Freshheads toegelicht door de projectmanager en de inhoudelijke expert bij Freshheads. Op deze voorstellen wordt feedback verwacht vanuit de opdrachtgever. Tijdens dit iteratieve proces geeft de projectmanager aan wat de impact van de functionaliteiten op de begroting zijn, wordt de planning in de gaten gehouden en wordt er gezorgd dat iedereen alle input/feedback op tijd klaar heeft.

Als we definitief overeengekomen zijn wat de functionaliteiten gaan worden en hoe het grafisch design eruit komt te zien, dan wordt er een definitieve offerte gemaakt. Na akkoord beginnen we met fase 2. Daarover lees je volgende week meer!

Meer weten?

Freshheads