Je hebt een idee. Hoe nu verder?

Doelgericht werken. Het wordt nog wel eens onderschat of zelfs achterwege gelaten. Aan een project beginnen zonder doel is voor mij hetzelfde als tanden poetsen zonder tandpasta. Erg zinloos en inefficiënt. Waar werk je anders naartoe? Zonder een doel kun je nou eenmaal geen gericht- en onderbouwd resultaat opleveren.


Doel

Je kunt het doel zien als de kern van een project. Zonder doel is er geen meetbaar eindpunt en is het heel moeilijk om gericht ergens naartoe te werken. Daarom vinden we het bij Freshheads heel belangrijk dat we altijd werken vanuit een doel. De eerste vraag die we je zullen stellen bij een kennismaking is dan ook; wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Of wat moet het opleveren?

Om er zeker van te zijn dat het geformuleerde doel reëel is, zal onderzocht worden vanuit waar het is ontstaan. Vaak is dit een probleemstelling of een niet eerder behaald doel. Dit kunnen dalende cijfers zijn of tegenvallende statistieken. Zijn er metingen of statistieken, pak deze er dan direct bij; het is de enige manier om er achter te komen of een doel haalbaar en succesvol kan zijn. Staan we met zijn allen (zowel de klant als Freshheads zelf) achter het doel, dan kunnen we met een gerust gevoel aan de slag.

Doelgroep

De tweede stap die we zullen moeten maken is het uitwerken van onze doelgroep. Een middel om deze doelgroep te achterhalen is het opstellen van persona’s. Een persona is het profiel van een persoon waarbij kenmerken zoals demografie, behoeften, biografie en voorkeuren centraal staan. Je kunt hiermee als het ware in de huid van de gebruiker treden. Daarnaast kunnen we achterhalen wie de meeste aansluiting heeft met het doel en wat dan het zwaarst meeweegt in je beslissingen.

Reflectie

Na de realisatie van het project is het erg belangrijk om terug te reflecteren aan het vooraf bepaalde doel. Door goed te testen en te meten kan beoordeeld worden of het project succesvol is geweest. Is er bereikt wat we in het begin hebben vastgelegd? Daar draait het namelijk allemaal om. Is dit niet zo, dan is het erg belangrijk om uit te zoeken waardoor dat komt. Softwareprogramma’s zoals Google Analytics helpen ons er altijd mee om tot die inzichten te komen.

Dit brengt ons in zekere zin weer terug aan het begin van de cyclus.

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten met een duidelijk centraal gesteld doel en doelgroep zijn:

Werkspot
Doel: Een geschikte vakman vinden voor je klus / platform voor vakmannen om werk te vinden
Doelgroep: Opdrachtgevers en vakmannen
Oplossing: http://www.werkspot.nl

Girlz
Doel: Meer interactie creëren met de bezoekers
Doelgroep: Meiden tussen 13 & 17 jaar
Oplossing: http://www.girlz.nl

ECCE (European Centre for Corporate Engagement)
Doel: Kennis delen
Doelgroep: Onderzoekers, partners en de media
Oplossing: http://www.corporate-engagement.com

Meer weten?

Igor Delissen