Pretty URL’s versus short URL’s

Nu de page.php?id=388, de noodzaak voor de 'mooie' URL werd met de opkomst van SEO steeds groter. Deze zogenaamde pretty URL's namen afscheid van bestandsnamen en id's en vervingen deze door leesbare URL's zoals /nieuws/dit-is-nieuwsbericht-1.

Meer werk
Dit betekende echter wel meer werk voor developers. De applicatie moest nu op basis van deze slugs weten waar het moest zijn. Een computer spreekt immers geen, in ons geval, Nederlands. Daarnaast moest er afgevangen worden dat men geen /blog/dit-is-een-waardeloze-blogpost kon laten indexeren (wat het geval is als er enkel op id gematcht wordt) en dat eventuele typefouten in de URL automatisch doorgestuurd worden naar de juiste pagina.

Standaard
Hoe dan ook is bovenstaande URL structuur inmiddels uitgegroeid tot een standaard, wat het gelukkig ook voor developers makkelijker maakt omdat verschillende frameworks dit werk voor de developer gingen doen. Ik vind de reden waarom deze structuur nog steeds wordt gehandhaafd echter twijfelachtig te noemen.

Zoekmachines
Hoewel veel mensen in de veronderstelling zijn dat zoekmachines de pagina hierdoor meer waarderen is dit niet geheel juist. Ja, hoe minder parameters een URL bevat hoe hoger de score, dus nieuws.php?id=3 scoort hoger dan nieuws.php?id=3&c=8&q=h. Maar hoewel uit onderzoek blijkt dat mensen eerder geneigd zijn om op een leesbare URL te klikken maakt een pretty URL geen tot weinig verschil in de daadwerkelijke ranking.

Short URL’s
Nu het interessante gedeelte. Is het namelijk niet zo dat URL shorteners zoals bit.ly en tinyurl.com anno 2010 overuren draaien om het internet middels de zo kort mogelijke URL’s bereikbaar te maken? Is het niet zo dat pretty URL’s op mobile devices, netbooks en iPads vaak dusdanig lang zijn dat ze ook niet meer leesbaar zijn? Sommige sites gebruiken hun eigen short URL’s om mee te kunnen doen aan de sociale hype, zoals de onlangs door ons gebouwde website van De Effenaar: http://ffnr.nl/e6631.

Conclusie
Het lijkt erop dat leesbaarheid ondergeschikt aan het raken is aan de lengte van een link. Met het afnemende gebruik van zoekmachines en de toenemende gewenning van mensen aan korte URL’s verwacht ik dan ook dat het laatste uur van de pretty URL binnenkort geslagen heeft. Of ik gelijk krijg zal natuurlijk moeten blijken, tegenstrijdig is het in elk geval wel. Tot die tijd denk ik dat iedereen er verstandig aan doet om beide structuren te handhaven. Want waarom zou ik een http://www.nu.nl/buitenland/2369464/opnieuw-bommen-bij-ambassades-athene.html met bit.ly verkleinen tot http://bit.ly/d5pw8m terwijl het voor NU.nl hoogstwaarschijnlijk weinig moeite kost om deze pagina ook via http://nu.nl/2369464 bereikbaar te maken?

Meer weten?

Dimitri van Hees