Zeer geslaagde editie DPC ’09

Dutch PHP Conference
Het is bijna zomer en dat betekent dat het traditiegetrouw weer tijd was voor de Dutch PHP Conference (DPC). Een traditie mag het best genoemd worden, omdat het alweer de derde editie was van deze jaarlijks steeds succesvoller wordende conferentie op het gebied van alles wat met PHP te maken heeft. Vanwege het feit dat ook wij praktisch alles in deze taal schrijven, het grote aantal interessante mensen uit de hele webdevelopment wereld en niet te vergeten de uiterst gemoedelijke sfeer, is dit ook de reden dat wij nog geen enkele editie hebben gemist.


Afgelopen vrijdagochtend omstreeks 6:35 uur stonden Evert, Joost (Farla) en ondergetekende op de trein richting Amsterdam RAI te wachten om vervolgens precies op tijd te arriveren voor de opening van de eerste conference day. In tegenstelling tot eerdere edities was er nu een tutorial day op donderdag en een tweede conference day op zaterdag. Na een keynote over de geschiedenis en toekomst van PHP door core developer Andrei Zmievski moesten we al gaan opsplitsen.

Tegelijkertijd waren er lezingen over PHP op Embedded Devices, SPL (Standard PHP Library) en problemen die normaal gesproken over het hoofd worden gezien. Een voorbeeld hiervan is het simpele feit dat het verbergen van een username en in plaats daarvan het gebruikmaken van een display name buiten de user credentials om, het al een heel stuk makkelijker maakt om kwaadwillende mensen buiten de deur te houden.

Ben Ramsey vertelt over REST

Ben Ramsey vertelt over REST

Na een korte pauze zijn we wederom opgesplitst. Ditmaal naar een verhaal over REST (Representational State Transfer) en Javascript, om elkaar vervolgens tijdens een prima lunch bij te praten over hoe we deze twee technieken optimaal met elkaar kunnen combineren voor asynchrone doeleinden zoals AJAX (Asynchronous Javascript And Xml).

Hoewel we een klein beetje spijt hebben van het feit dat niemand van ons naar de lezing over ‘Distributed systems with PHP’ is geweest hebben we gezamenlijk aandachtig geluisterd naar Matthew Weier O’Phinney’s bijdrage óver bijdragen, aan de open source gemeenschap in het algemeen. Hoewel de drempel vrij hoog is heeft dit verhaal wel eens te meer onze intenties gestimuleerd om actief mee te gaan doen in de PHP community om zo onderdeel uit te maken van de ontwikkeling van dé programmeertaal van het moment.

Het einde van de (toch wel lange) dag stond in het teken van CouchDB, een geheel nieuwe denkwijze voor databases om data op te slaan. Eerst de aandacht hiervoor in de presentatie van Scott MacVicar over alternatieve databases, daarna Jan Lehnardt van CouchDB zelf die het verhaal als een soort Jan Sloot uit De Broncode op het publiek trachtte over te brengen. Uiteraard zijn Frisse Hoofden ruimdenkend en gaan we deze techniek ook zeer nauwlettend in de gaten houden, maar ik weet niet of de rest van het publiek hier ook zo over dacht…

Na een korte nachtrust in het hotel (’s avonds was er de zeer gezellige borrel gevolgd door een spontane afterparty waar eigenlijk alleen wij en twee Duitse programmeurs aan meededen) stond dag twee voor de deur en op miraculeuze wijze waren wij nog net op tijd voor de opening van die dag: Owen Byrne, een oude rot in het programmeervak, vertelde over zijn rol als lead developer bij de website Digg.com in de beginjaren van deze succesvolle bookmarksite.

Naast het feit dat geen van ons fysiek in staat was om te lopen was de volgende spreker de grootste reden om in de grote zaal te blijven zitten. Eli White van Zend vertelde een helder en indrukwekkend verhaal over het omgaan met schaalbaarheid bij drukbezochte websites.

Juliette Reinders Folmer over UTF-8

Juliette Reinders Folmer over UTF-8

Na de pauze werd het weer tijd om verschillende sessies tegelijkertijd te bezoeken. Zo was ik getuige van Paul Reinheimer’s statement “Geef de terugknop van een browser terug aan de bezoeker!”, wat min of meer inhoudt dat je verstandig en met mate om moet gaan met asynchrone acties zodat de gemiddelde bezoeker altijd op zijn eigen vertrouwde terugknop kan klikken als hij of zij het bekijken van een pagina ongedaan wilt maken. Joost en Evert bevonden zich inmiddels bij een interessante lezing van Juliette Reinders Folmer over de kopzorgen van menig developer: character encoding. Gelukkig was hieruit te concluderen dat hetgeen wij als oplossing hebben gekozen ook de enige juiste blijkt te zijn voor 99 van de 100 websites: gebruik altijd UTF-8 en er is niks aan de hand.

Een wederom smakelijke lunch verder was de keuze tussen een sessie dusdanig lastig dat we hebben besloten alle drie een aparte sessie te bezoeken zodat we er geen enkele hoefden te missen. Ik heb de tweede lezing van Eli over Code & Release management gezien, Joost werd door Dustin Whittle verrast door de mogelijkheden van het Yahoo! Developer Network en Evert zag hoe Rob Allen omging met het cachen van alles wat los en vast zit om een optimale performance van een web applicatie te bewerkstelligen.

Met een lezing over debugtool DTrace en het aanpakken van boomstructuren in databases (waarvan het geavanceerde ‘Modified Preorder Tree Traversal Algorithm‘ onlangs nog is opgenomen in onze standaarden voor het omgaan met grote boomstructuren) kwam het eind van de conference langzamerhand in zicht. De slotborrel na een vragenronde met meerdere sprekers leste menig persoon de dorst, waarna wij na een kleine catch-up met Wout (die toevallig ook in Amsterdam was) met een berg nieuwe ideeën, contacten en opgedane kennis de trein terug naar Tilburg hebben genomen.

Om een lang verhaal kort te maken was het een zeer geslaagde conferentie en wil ik bij deze van de gelegenheid gebruik maken om onze concullega’s van iBuildings van harte te bedanken voor het organiseren van deze fantastische happening. Tot volgend jaar!

Meer weten?

Dimitri van Hees