Werkspot.nl en Jaap.nl bundelen krachten

Samenwerking leidt tot completere service voor huizenzoeker. Jaap.nl, dé huizenzoeksite die de woningmarkt transparant heeft gemaakt, en Werkspot.nl, dé marktplaats voor klussen in en om het huis, gaan samenwerken om Jaap.nl-bezoekers optimaal van dienst te zijn.

Zodra iemand een nieuw huis heeft gekocht, begint in de meeste gevallen de zoektocht naar goede vakmannen of een betrouwbaar klusbedrijf. Aangezien er op dat zelfde moment veel andere zaken geregeld moeten worden, voorziet Jaap.nl haar gebruikers van een service waarmee ze eenvoudig een goede vakman kunnen vinden. Door de samenwerking met Werkspot.nl kan men klussen plaatsen waarop ingeschreven vakmannen een bod uitbrengen. Referenties van eerdere gebruikers zorgen ervoor dat andere gebruikers een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de vakman of het klusbedrijf.
Hans Voorn, directeur van Jaap.nl: ‘Wij willen ons niet alleen onderscheiden op het gebied van ons huizenaanbod, maar ook op het gebied van service en kwaliteit. De samenwerking met Werkspot.nl past uitstekend in dit streven. De service van Werkspot.nl sluit logisch aan op die van Jaap.nl en voorziet in een wezenlijke behoefte van huizenzoekers. Zoals wellicht bekend, staat de wens van de huizenzoeker bij Jaap.nl centraal als het gaat om vernieuwing.”

“Werkspot.nl wil zichtbaar zijn op de plekken waar mensen bezig zijn met het verbouwen van hun huis. Jaap.nl is hiervan een goed voorbeeld”, zegt Joost Gielen, directeur van Werkspot.nl. “Mensen die zich oriënteren op de huizenmarkt kopen een nieuw huis of verbouwen hun bestaande huis. In beide gevallen kunnen ze bij Werkspot.nl terecht. Dat Jaap.nl deze service aan zijn bezoekers aanbiedt, getuigt van een goed gevoel voor waar de markt naar toe gaat. Onze gedeelde passie voor kwaliteit erg belangrijk in het tot stand komen van de samenwerking.”

Over Werkspot.nl
Werkspot.nl is de eerste en grootste online marktplaats voor klussen in en om het huis en is opgericht in 2005. Het principe van Werkspot.nl is eenvoudig: opdrachtgevers plaatsen hun klus – hoe klein of groot ook – op de website. Ingeschreven klusbedrijven en vakmannen brengen hier vervolgens een bod op uit. De prijs komt tot stand via het principe van de ‘Dutch auction’, een veiling waar men alleen kan onderbieden. Werkspot.nl werkt samen met een groot aantal brancheverenigingen om de kwaliteit van de deelnemende klusbedrijven hoog te houden. Verder geven opdrachtgevers een rapportcijfer zodra een klus is afgerond. Op deze manier krijgen medegebruikers een goed beeld van de kwaliteit van de vakman of het klusbedrijf. Werkspot.nl streeft er naar een transparant en laagdrempelig platform te zijn waarop vraag en aanbod eenvoudig op elkaar kunnen worden afgestemd. Kijk voor meer informatie op www.werkspot.nl

Over Jaap.nl
Jaap.nl is opgericht om het kwalitatief en kwantitatief beste woningaanbod van Nederland te tonen. Jaap.nl heeft als ambitie dit aanbod op de meest representatieve en toegankelijke wijze voor de huizenzoeker beschikbaar te stellen.
In de visie van Jaap.nl is internet hèt medium om de woningzoeker toegang te bieden tot alle relevante informatie, producten en diensten die samenhangen met de aanschaf van een woning. Jaap.nl toont het aanbod van makelaars en particuliere huizenverkopers.
Jaap.nl verzamelt het totale Nederlandse aanbod van huizen. Dat betekent dat Jaap.nl meer huizen sneller aan consumenten kan aanbieden. Zowel de makelaar als de consument profiteren hiervan: de consument heeft sneller zicht op het actuele aanbod, en de makelaar kan zijn huizen direct onder de aandacht brengen van zo veel mogelijk potentiële kopers.
Jaap.nl heeft technologie, producten en diensten ontwikkeld die het mogelijk maken voor iedere woningzoeker en aanbieder op het juiste moment de juiste (informatie over) producten en diensten aan te bieden. Jaap werkt samen met partners om een zo compleet mogelijk aanbod van relevante informatie, producten en diensten voor alle woningzoekers en – aanbieders te realiseren.
Jaap.nl heeft als ambitie om zichzelf steeds verder te vernieuwen, ingegeven door de wens van de woningzoeker en – aanbieder.

Meer weten?

Joost Gielen