Web Design Index

Freshheads is dit jaar tot tweemaal toe vernoemd in de 'Selection of 1002 outstanding webpage's.' De Webdesign Index is een verzameling van de 1002 beste websites op internationaal niveau. Op bladzijde 81 is de website die wij voor Henk Eikenaar hebben mogen maken te vinden, op bladzijde 209 onze eigen website freshheads.com.

Freshheads is dit jaar tot tweemaal toe vernoemd in de ‘Selection of 1002 outstanding webpage’s.’ De Webdesign Index is een verzameling van de 1002 beste websites op internationaal niveau.

Op bladzijde 81 is de website die wij voor Henk Eikenaar hebben mogen maken te vinden, op bladzijde 209 onze eigen website freshheads.com.

Meer weten?

Joost Gielen